SPECIALIZUJEME SE NA

VYVÍJEČE PÁRY CERTUSS

Vyvíječe páry CERTUSS

testimg2V této oblasti naše firma realizuje kompletní dodávky parních kotelen s vyvíječi páry CERTUSS od výkonu 120 do 2000 kg páry za hod., a to od vypracování projektové dokumentace po kompletní dodávku a realizaci parní kotelny včetně vodního hospodářství, plynoinstalace a rovněž elektroinstalace s vybavením kotelny zabezpečovacími prvky pro její provoz s tzv. občasným dohledem. Potrubní rozvody páry a kondenzátu mohou být provedeny jak v černém, tak i v nerezovém materiálu.

 

V případě požadavku většího výkonu dodávané páry můžeme sestavit tzv. baterii vyvíječů s výkonem až 6 000 kg páry za hod. Při požadavku na menší výkon dodávané páry do 120 kg/hod. preferujeme elektrické vyvíječe. Ve všech případech se jedná o výrobu syté páry o přetlaku 5 až 25 bar.

testimg1

U elektrických vyvíječů s výkonem do 120 kg/hod. se jedná o páru s přetlakem do 5 bar. Při požadavku na dodávku páry o nižším přetlaku je pára vyrobená vyvíječem v rámci strojního vybavení parní kotelny redukována na požadovaný přetlak.

 

Provádíme rovněž dodávky mobilních kotelen s vyvíječem páry zabudovanými v ocelovém kontejneru klasických přepravních rozměrů a to až do výkonu 1 500 kg/hod. V prostoru mobilní kotelny jsou umístěny rovněž veškeré pomocné zařízení (doplňovací nádrž, expandér, úpravna vody atd.) nezbytné pro bezpečný chod vyvíječe. Vyvíječe páry CERTUSS mohou být provozovány na zemní plyn i na extra lehký topný olej (ELTO).

 

Naše firma rovněž zajišťuje servis vyvíječů páry, a to do 24 hod. od nahlášení poruchy. Dále naše firma provádí rovněž repasi starších vyvíječů páry zn. CERTUSS.

 Technická data

testimg3Vyvíječe CERTUSS se oproti konkurenčním výrobkům vyznačují následujícími technickými přednostmi:

  • izolace topeniště dvojitým vzduchovým pláštěm, což vede ke snížení tepelných ztrát pod 0,2 % topného výkonu vyvíječe a rovněž spotřebu primární energie
  • velice rychlé dosažení jm. výkonu ze studeného startu (do 5 min)
  • díky svislému uspořádání hlavních komponentů vyvíječe velmi malé nároky na zastavěnou plochu
  • nasávání vzduchu v horní části vyvíječe podstatně snižuje vstup prachu na hořák
 

VOLEJTE: 777 097 750