SPECIALIZUJEME SE NA

VYVÍJEČE PÁRY CERTUSS

Vytápění průmyslových hal

K vytápění průmyslových hal a ostatních velkooběmových  prostorů využíváme zejménaplynových infrazářičů, popř. teplovzdušných agregátů, a to jak plynových, tak i teplovodních.
Plynové infrazářiče používáme k vytápění průmyslových objektů se světlou výškou nad 4,5 m, teplovzdušné agregáty využíváme u menších světlých výšek, kde dispozice neumožňuje použít otopná tělesa.

Plynové infrazářiče

Vytápěcí systém s plynovými infrazářiči využívají především sálavou složku tepla.
Tepelná energie, uvolněná spálením plynu v atmosférickém hořáku, je prostřednictvím horkých spalin předávána tmavým rourám sálavého tělesa. Z povrchu tmavých matných rour je vyzařovaná tepel.
Energie pomocí reflektoru z leštěného plechu odrážena do vyhřívaného prostoru.

Sálavé teplo neohřívá vzduch, ale působí svým dlouhovlnným el. magnetickým vlněním na povrchy pevných hmot, včetně těl lidí v dosahu sálání.
Vzduch je od povrchu hmot ohřívám až sekundárně.

Plynové infrazářiče jsou zavěšovány pomocí ocelových zkoušených řetězů pod strop haly, popřípadě na její stěny či jiné konstrukce tak, aby byla optimálně zasažena vytápěná plocha.
Zároveň je třeba dbát na min. odstup hořlavých předmětů a předmětu jinak choulostivých na teplo.

Teplovzdušné agregáty

 

VOLEJTE: 777 097 750