SPECIALIZUJEME SE NA

VYVÍJEČE PÁRY CERTUSS

Tepelná čerpadla

Jeden z obnovitelných zdrojů tepelné energie s poněkud vyššími investičními náklady avšak jistě nejnižšími provozními náklady na vytápění objektu, a to v závislosti na zvoleném systému tepelného čerpadla.
Tepelná čerpadla a jejich základní princip funkce je dnes již všeobecně známý, proto zde uvádíme pouze praktickou aplikaci tohoto zdroje vytápění.
S instalací a provozem tepelných čerpadel má naše firma již několikaleté zkušenosti.
Pro vytápění objektů upřednostňujeme systémy země/voda, popř. voda/voda.
Tepelná čerpadla země/voda je možno realizovat prakticky u všech objektů, bez ohledu na jejich situační polohu.

  1. Aplikace půdního vrtu jako primárního zdroje pro tepelná čerpadla.
  2. Realizace primárního zdroje tepelného čerpadla pomocí hloubkových vrtů.

tepelna-cerpadla-02

Pokud má investor k dispozici větší pozemek, je možné jako primární zdroj energie s úspěchem
využít tzv. půdní kolektor zakopaný cca 1,5 m pod povrchem.
Pokud toto není možné, používáme hloubkové vrty do hloubky až 110 m s vystrojenýmzemním kolektorem.
Tepelná čerpadla se systémem voda/voda jsou velice efektivní, s poměrně nízkými nároky na vybudování primárního zdroje, avšak použitelná pouze v případech,
kdy je k dispozici dostatečné množství spodní vody.

Realizace vrtu

tepelna-cerpadla-03

 

 

Tepelná čerpadla Viessmann

tepelna-cerpadla-04

 

VOLEJTE: 777 097 750