SPECIALIZUJEME SE NA

VYVÍJEČE PÁRY CERTUSS

Solární kolektory

V našich zeměpisných šířkách lze využít solární kolektory především na ohřev teplé užitkové vody (TUV), popř. ohřev bazénové vody.
Pro ohřev TUV využíváme zejména vakuové solární kolektory, které mají oproti „klasickým“ kolektorům výhodu rovnoměrnějšího rozložení tepelného zisku v průběhu celého roku.
U plochých střech je možné využít polohovacího zařízení, které natáčí blok solárních panelů za sluncem, čímž je docíleno daleko většího zisku tepla, oproti stacionárnímu uložení kolektorů, při zachování jejich stejné plochy.

Ve spojení se solárními kolektory využíváme specielní kombinované zásobníkovéohřívače TUV v nerezovém provedení s děleným trubkovým výměníkem o objemech 250 až 400 L.

Možnosti využití

Solární vakuový kolektor VacuSol® lze použít k celoročnímu ohřevu užitkové vody, ohřevu bazénů, v zimních měsících pak pro přitápění v domácnostech, průmyslových a hospodářských budovách (hotely, skleníky, bazény a jinde, kde je zapotřebí tepelné energie).

sk_pic06__medSolární vakuový kolektor VacuSol lze s úspěchem používat i tam, kde jiná obdobná zařízení vykazují nepoměrně nižší účinnost.
Těchto výsledků je dosaženo použitím vakua jako dokonalé tepelné izolace,vysoce selektivní vrstvou na absorbérech a principem tepelných trubic.

Úspora při využití solární energie kolektory typu VacuSol

  • 55 – 90 % nákladů spojených s přípravou TUV
  • 25 – 40 % nákladů spojených s vytápěním

 

Princip činnosti

sk_pic01__medSolární vakuový kolektor VacuSol® je moderní výrobek ryze českého původu, který navazuje na dlouholetý vývoj akademie věd.
Kolektor se skládá z patnácti skleněných trubic, uložených v nosném rámu.
V těchto trubicích je měděnný absorbér opatřený vysoce selektivní absorpční vrstvou, která přijímá sluneční záření.
Tepelná energie je odváděna z absorbéru pomocí tzv. „tepelných trubic“ naplněných vysoce prchavou látkou do expandéru, kde předává svoji tepelnou energii pracovní kapalině.
Ze skleněných trubic je odčerpán vzduch na elektronkové vakuum.

Grafické znázornění průběhu účinnosti klasických a vakuových kolektorů v průběhu kalendářního roku

sk_pic02__big

Průměrné množství slunečního záření na území České republiky v kWh/m2 za rok

sk_pic03__big2

 

VOLEJTE: 777 097 750