SPECIALIZUJEME SE NA

VYVÍJEČE PÁRY CERTUSS

Rozsah činnosti

Vyvíječe páry CERTUSS

V této oblasti naše firma realizuje kompletní dodávky parních kotelen s vyvíječi páry CERTUSS od výkonu 120 do 2000 kg páry za hod., a to od vypracování projektové dokumentace po kompletní dodávku a realizaci parní kotelny včetně vodního hospodářství, plynoinstalace a rovněž elektroinstalace s vybavením kotelny zabezpečovacími prvky pro její provoz s tzv. občasným dohledem. Potrubní rozvody [...]

Repasované vyvíječe páry

V současné době máme k dispozici tyto starší repasované vyvíječe:

Tepelná čerpadla

Jeden z obnovitelných zdrojů tepelné energie s poněkud vyššími investičními náklady avšak jistě nejnižšími provozními náklady na vytápění objektu, a to v závislosti na zvoleném systému tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla a jejich základní princip funkce je dnes již všeobecně známý, proto zde uvádíme pouze praktickou aplikaci tohoto zdroje vytápění. S instalací a provozem tepelných čerpadel má naše [...]

Blokové kotelny

Při realizaci blokových kotelen bytových domů i ostatních objektů se jedná převážně o likvidaci stávajícího zdroje na tuhá paliva, ale dnes už i rekonstrukci plynových kotelen za hranicí životnosti. Tyto zdroje nahrazujeme novými moderními agregáty s plynulou regulací výkonu a plně automatickým a zejména ekonomickým provozem. Toto je umožněno zejména aplikací moderních systémů ekvitermní regulace [...]

Teplovodní podlahové vytápění

Teplovodní podlahové vytápění (TPV) představuje podobně jako stěnové vytápění nízkoteplotní velkoplošný otopný systém, kdy tepelná energie je do vytápěného prostoru přenášena z topného hadu (resp. nášlapné vrstvy podlahy) z větší části sáláním, což umožňuje snížení teploty vzduchu interiéru o 2-3 °C proti konvekčním systémům vytápění při zachování stejné tepelné pohody prostředí. Z výše uvedeného lze [...]

Konvenční vytápění (radiátory)

Jedná se o tradiční otopný systém, kdy topná voda s tepelným spádem 75/65 °C vyhřeje otopné těleso, a od jeho stěn se pak ohřívá okolní vzduch v dané místnosti. U tohoto systému vytápění se teplo do místnosti předává s ohledem na zvolený typ otopného tělesa převážně konvekcí, tedy prouděním teplého vzduchu. Na rozvody topné vody [...]

Vytápění průmyslových hal

K vytápění průmyslových hal a ostatních velkooběmových  prostorů využíváme zejménaplynových infrazářičů, popř. teplovzdušných agregátů, a to jak plynových, tak i teplovodních. Plynové infrazářiče používáme k vytápění průmyslových objektů se světlou výškou nad 4,5 m, teplovzdušné agregáty využíváme u menších světlých výšek, kde dispozice neumožňuje použít otopná tělesa. Plynové infrazářiče Vytápěcí systém s plynovými infrazářiči využívají především sálavou složku tepla. [...]

Solární kolektory

V našich zeměpisných šířkách lze využít solární kolektory především na ohřev teplé užitkové vody (TUV), popř. ohřev bazénové vody. Pro ohřev TUV využíváme zejména vakuové solární kolektory, které mají oproti „klasickým“ kolektorům výhodu rovnoměrnějšího rozložení tepelného zisku v průběhu celého roku. U plochých střech je možné využít polohovacího zařízení, které natáčí blok solárních panelů za sluncem, čímž je docíleno daleko [...]

Zdravotechnické instalace

Galerie

Průmyslové potrubní rozvody

Pro potřeby výrobních zařízení a průmyslových provozů realizujeme rozvody stlačeného vzduchu, užitkové vody, strojně chlazené vody, parních vedení, rozvody zemního plynu, propanu a ostatních médií v požadovaných materiálech včetně nerezových potrubních rozvodů.

Plynoinstalace

Naše firma rovněž realizuje nízkotlaké a středotlaké rozvody zemního plynu. Rovněž v této oblasti zajišťujeme kompletní dodávky (na klíč) tedy od vypracování projektové dokumentace po kompletní realizaci příslušných plynovodů včetně příslušné dokumentace.

Regulace

Regulace

 

VOLEJTE: 777 097 750