SPECIALIZUJEME SE NA

VYVÍJEČE PÁRY CERTUSS

Konvenční vytápění (radiátory)

Jedná se o tradiční otopný systém, kdy topná voda s tepelným spádem 75/65 °C vyhřeje otopné těleso,
a od jeho stěn se pak ohřívá okolní vzduch v dané místnosti.
U tohoto systému vytápění se teplo do místnosti předává s ohledem na zvolený typ otopného tělesa převážně konvekcí, tedy prouděním teplého vzduchu.

Na rozvody topné vody k radiátorům používáme potrubí z mat. Cu  popř. plastové potrubí vyztužené hliníkovou vložkou AlPE-x příslušných rozměrů.
Otopná tělesa jsou vždy opatřena termostatickými hlavicemi, potrubní rozvody jsou izolované a kryté stavebními konstrukcemi (podlaha, popř. svislé stavební konstrukce).
Napojení otopného tělesa je provedeno ze zdi, takže podlahová plocha pod radiátorem zůstává volná.

radiatory

  1. Podlahové konvektory
  2. Průběh proudění vzduchu u podlahového konvektoru.
  3. Systém rozvodu konvekčního vytápění pomocí plastového potrubí.

Galerie

kv__01___medkv__02___med

 

VOLEJTE: 777 097 750