SPECIALIZUJEME SE NA

VYVÍJEČE PÁRY CERTUSS

 

O nás

O NÁS

Naše firma se od roku 1992 zabývá realizací otopných systémů, zdravotechnických instalací včetně plynoinstalací a to od rodinných domků až po průmyslové objekty.

Tyto práce provádíme komplexně, tj. od vypracování projektové dokumentace, přes samotnou realizaci až po předání díla odběrateli a to se všemi náležitostmi.

Od roku 1997 provádíme též veškeré průmyslové potrubní rozvody a rovněž instalacevyvíječů páry CERTUSS.

VYVÍJEČE PÁRY CERTUSS

vyvyjece-pary-certus Naše firma realizuje kompletní dodávky parních kotelen s vyvíječi páry CERTUSS od výkonu 120 do 2000 kg páry za hod., a to od vypracování projektové dokumentace po kompletní dodávku a realizaci parní kotelny

včetně vodního hospodářství, plynoinstalace a rovněž elektroinstalace s vybavením kotelny zabezpečovacími prvky pro její provoz s tzv. občasným dohledem.

Provádíme rovněž dodávky mobilních kotelen s vyvíječem páry zabudovanými v ocelovém kontejneru klasických přepravních rozměrů a to až do výkonu 600 kg/hod.

V prostoru mobilní kotelny jsou umístěny rovněž veškeré pomocné zařízení (doplňovací nádrž, expandér, úpravna vody atd.) nezbytné pro bezpečný chod vyvíječe.

Vyvíječe páry CERTUSS mohou být provozovány na zemní plyn i na extra lehký topný olej (ELTO).

Vyvíječe páry

Více zde...

 

VOLEJTE: 777 097 750